Samen de boer op voor biodiversiteit

22 mei is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Een belangrijke dag. Want hoewel er steeds meer besef is dat biologische diversiteit van levensbelang is voor toekomstige generaties, wordt het aantal soorten wereldwijd aanzienlijk verminderd door menselijke activiteiten. Het aantal insecten is wereldwijd met een kwart afgenomen de afgelopen dertig jaar. In Nederland gaat de afname van insecten zelfs nog harder dan het wereldwijde gemiddelde. Zo is het aantal vlinders in ons land gehalveerd de afgelopen dertig jaar.

Waarom neemt de biodiversiteit af?

Er zijn verschillende oorzaken voor de afname van biodiversiteit, bijvoorbeeld:

  • Te vaak maaien op grasland en in bermen.
  • Het weghalen van natuurstroken, die voorheen tussen de landbouwgronden lagen.
  • De verstedelijking en verstening van Nederland
  • Het gebruik van landbouwgif voor bijen en andere soorten.
  • Het steeds vaker voorkomen van droge of juist extreem natte periodes door klimaatverandering.
  • De stikstofproblematiek in Nederland.

En wat zijn de oplossingen?

Gelukkig zijn er ook steeds meer oplossingen! Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Maai Mei Niet.’ Dit is een oproep van de Bijenstichting om in de maand mei bermen en grasvelden niet te maaien. Een ander voorbeeld is de crowdfunding voor kruidenrijke graslanden, gestart door Urgenda en LTO Nederland. Dankzij gulle donaties van burgers, provincies en bedrijven is al voor ruim 2400 hectare verkocht. Zo experimenteren 800 boeren momenteel met anders maaien, bemesten en weiden. 

Ook Greenchoice vindt aandacht voor biodiversiteit hard nodig. Naast onze wereldwijde bosprojecten bijvoorbeeld in de Amazone, Tanzania en Guinee-Bissau, zijn we ook in Nederland steeds actiever. Drie voorbeelden lichten we kort toe.

1) Voedselbossen met lokale bewonersinitiatieven

Samen met circa 120 lokale energiecoöperaties werkt Greenchoice al jaren aan lokale duurzame energieprojecten. Maar waarom zouden we dit niet ook voor onze voedselvoorziening doen? Steeds meer bewonersinitiatieven starten daarom met een lokaal voedselbos. Dit is een stuk grond - van meestal enkele hectaren - waarop een grote diversiteit aan bloemen, planten en bomen wordt aangeplant. Uitgangspunt is dat het merendeel van de beplanting na enkele jaren voedsel oplevert, zoals groenten en fruit maar ook noten en zaden. Een voedselbos heeft als voordeel dat het in plaats van één teeltlaag (zoals akkerbouw), bestaat uit meerdere teeltlagen. Dit betekent dat een hectare grond een veel hogere voedselopbrengst heeft dan in de huidige landbouw. En ook de biodiversiteitswaarde is hoger. In plaats van een monocultuur, ontstaat een permacultuur met een hoge diversiteit aan soorten. Greenchoice heeft dit jaar de eerste voedselbossen aangeplant samen met lokale initiatieven en plant dit jaar nog diverse andere voedselbossen aan. Stap voor stap werken we hiermee aan een meer lokale voedselvoorziening met veel meer aandacht en ruimte voor biodiversiteit.

Voedselbos_Maasland_bord

2) Bomen planten en bloemen zaaien met The Pollinators

De maand november is de ideale maand voor het aanplanten van bomen. Om die reden zijn Greenchoice en The Pollinators vorig jaar gestart met het initiatief Treevember. Onder ruim 500 medewerkers en via ons spaarprogramma Samen Greenchoice hebben we zogenaamde ‘boombommetjes’ verspreid. Hiermee zijn op een groot aantal plaatsen in Nederland jonge bomen aangeplant. Dit voorjaar volgen we de ontwikkeling van biodiversiteit rondom onze lokale energieprojecten, om te zien én in beeld te brengen hoe ook lokale zonprojecten een rol kunnen spelen in het creëren van meer biodiversiteit op land.

3) Rotterdam de boer op!

Spectaculair meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten én een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. In Rotterdam komt deze droom tot leven dankzij een speciale gift van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Natuurmonumenten heeft in deze regio samen met boeren, ketenpartijen, (online) supermarkten en ondernemers een unieke coalitie gesmeed. Negentien partijen - waaronder Greenchoice - werken samen aan meer duurzame landbouw en voedselbossen, kortere ketens voor het voedsel vanuit deze boerenbedrijven en bossen naar de consument in de stad. Ook wordt er gezorgd voor bewustwording bij huishoudens van de waarde van lokale voedselproductie en natuurinclusieve landbouw. Dit jaar zijn de eerste voedselbossen in Rodenrijs en Maasland geopend en staan er voor dit jaar nog diverse andere projecten gepland.

Samen de boer op voor meer biodiversiteit

Samengevat hoopt Greenchoice dat er meer aandacht komt voor het belang van biodiversiteit in Nederland. Door zelf aan de slag te gaan, willen wij ook samen met onze partners en klanten een positieve bijdrage leveren. Daarbij staan wij altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven om nog meer impact te maken. Neem gerust contact op!

Deel dit bericht
Gepubliceerd op 19 mei, 2022
Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas
Bekijk onze tarieven

Al meer dan 600.000 klanten gingen je voor!

Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies