NEMO Science Museum in Amsterdam over wetenschap en energie

NEMO is hét science museum voor jong en oud in Amsterdam. NEMO ontwikkelde de interactieve tentoonstelling ‘Energierijk’ waarin ze laten zien hoe duurzame energie uit zonlicht, water en wind de wereld om ons heen in beweging zet. Greenchoice maakte als duurzaamheidspartner van NEMO de tentoonstelling mede mogelijk. De tentoonstelling laat zien dat iedereen kan bijdragen aan een schonere wereld door energie te besparen of zélf stroom op te wekken. Hoe beter je snapt waarom dat belangrijk is, hoe vanzelfsprekender het wordt om groene keuzes te maken. Via het Samen Greenchoice spaarprogramma kun je naar NEMO met 25% korting*.

Samen Greenchoice spaarprogramma

In het wetenschapsmuseum is er zowel in de tentoonstellingen als in het gebouwbeheer aandacht voor duurzaamheid. Het gebouw werd in 1997 gebouwd en was toen best modern. Michiel Buchel, directeur NEMO: “Met de kennis van nu hadden er bij de bouw veel meer groene keuzes gemaakt kunnen worden. De kern van het gebouw kan nu niet meer veranderd worden. Wel wordt het gebouw daar waar mogelijk duurzamer gemaakt. In onze bedrijfsvoering en bezoekersfaciliteiten kunnen we steeds duurzamer opereren. Denk aan isolatie, maar ook aan de vervanging van de klassieke spotjes door LED. We nemen groene stroom en bosgecompenseerd gas van Greenchoice af. Niet alleen als museum, ook collega’s kunnen er gebruik van maken. We bieden de bezoeker tot slot niet alleen gezondere voeding in onze horeca, maar ook de mogelijkheid om het afval te scheiden. Dat afval wordt niet langer met de vrachtwagen opgehaald, maar per elektrische boot.” De klimaatcrisis vereist in dat opzicht al geruime tijd aanpassingen in de bedrijfsvoering. Maatregelen nemen vanwege een crisis, in dit geval de klimaatcrisis, is voor NEMO niet nieuw. Over hoe NEMO omgaat met de maatregelen vanwege de coronacrisis lees je in een apart blog.

Achtergrond NEMO Science Museum 

Het museum is bijna 100 jaar geleden gestart in 1923. Toen heette het Museum van den Arbeid. De naam veranderde in 1954 in het Nederlands Instituut voor Nijverheid en techniek (NINT). Vanaf 2000 heet het museum NEMO. Het accent wijzigde hiermee van pure techniek naar de basis om enthousiasme voor wetenschap en technologie over te brengen op jong en oud.

In dat bijna honderdjarig bestaan is de rode draad dat NEMO altijd een plek wil zijn om bezoekers te betrekken bij technologische ontwikkelingen. En wat daarvan de impact is op het dagelijks leven. “Zoals in de jaren ‘60 de voorloper van de computer”, licht Buchel toe. “Voor veel mensen is het lastig om die impact te volgen. Een museum is een leuke en veilige plek om daar kennis van te nemen en goede uitleg over te krijgen”.

Focus op jongeren

Het begint met het creëren van kennis”

Michiel Buchel, directeur NEMO

“Het is belangrijk om een goede instroom van ingenieurs en wetenschappers te stimuleren. Als je niet al jong kinderen ervaring op laat doen met wetenschap en techniek, dan is het lastig voor kinderen om voor zo’n profiel te kiezen. Datzelfde thema speelt in de energiesector. Hoe zit bijvoorbeeld het elektriciteitsnet in elkaar? Als jongeren daarover informatie krijgen, wordt al vroeg hun interesse gewekt en wie weet besluiten ze later wel om bij Greenchoice te gaan werken. Het is belangrijk om via wetenschapsmusea kinderen dit soort talenten te laten verkennen en hen enthousiast te maken.”

Populair onder scholieren en families

In Nederland zijn er twintig plekken waar je op deze manier met wetenschap en technologie in aanraking kunt komen. NEMO is daarvan de grootste met maar liefst 665.000 bezoekers vorig jaar. Het is daarmee het vierde best bezochte museum van ons land. “NEMO richt zich op scholieren en families. Er komen ook veel volwassenen, vaak met kinderen”, vertelt Buchel.

Een museum om te leren

NEMO Science Museum - Energierijk - Foto DigiDaanFoto: DigiDaan

Op de eerste verdieping draait het om de vraag wat wetenschap nou eigenlijk is. De belangrijkste fenomenen komen aan bod: kracht, licht, geluid en elektriciteit. Experimenten van 300 jaar geleden over hoe elektriciteit ontstond worden uit de doeken gedaan. Buchel geeft de kern weer: “Alles wat je leert bij het vak natuurkunde.”

De tweede verdieping laat zien wat mensen allemaal kunnen maken. Hieronder valt ook duurzame energie, waarvoor NEMO in 2014 de tentoonstelling ‘Energierijk’ ontwikkelde.“ Op deze verdieping vind je meer over techniek, bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe een brug blijft staan”, voegt Buchel toe. “De tentoonstelling is destijds mede mogelijk gemaakt door Greenchoice. We vinden het heel belangrijk dat met deze tentoonstelling bezoekers al vanaf jonge leeftijd ontdekken dat technologie kan worden ingezet voor een schonere toekomst.”

De vraag waar alles vandaan komt, wordt beantwoord op de derde verdieping. Atomen, het heelal, sterrenstof. “Er is zelfs een laboratorium waar de bezoeker even zelf wetenschapper wordt en met proefjes aan de slag kan gaan”, vertelt Buchel.

“Op de vierde verdieping vind je alles over de mens zelf in de nieuwste tentoonstelling Humania, gebaseerd op de psychologie, biologie en sociologie. Wie we zijn als mens en wat je als persoon zou willen zijn staat centraal. Met daarbij ruimte voor de medische wetenschap.”

Op het dak vind je tot slot de tentoonstelling ‘Energetica’.

Energie bij NEMO

NEMO Science Museum - Energierijk wand - Foto DigiDaanFoto: DigiDaan

In de tentoonstelling ‘Energierijk’ vang je zelf zoveel mogelijk energie uit licht, wind en water en zet hiermee allerlei bijzondere objecten in beweging. Een wandvullende illustratie met bewegende elementen laat het verschil in impact op het milieu zien tussen fossiele brandstoffen en nieuwe energiebronnen. Buchel legt uit: “Als je meerdere zintuigen aan hebt, is je leerervaring dieper dan als je alleen naar een scherm kijkt. Deze speelse manier laat zien dat stroom niet maar op één manier uit je stopcontact kan komen.”

Op het dak leer je nog meer over hoe duurzame energie werkt in de buitententoonstelling ‘Energetica’. Met installaties die je zelf kan bedienen ervaar je de energie uit wind, water en zon en ga je de strijd aan met de natuurkrachten.

Niet alleen in deze speciaal aan energie gewijde tentoonstellingen vind je duurzaamheid terug. Ook op andere plekken is dit een logisch onderdeel. Bijvoorbeeld in de tentoonstelling ‘De Machine’ over logistiek. Hier ontdek je de wereld die achter een bestelling schuilgaat. Wat hebben verschillende manieren van transport voor impact op het milieu, kosten en de snelheid van de bezorging? “Als mensen meer kennis willen opdoen over wetenschap en techniek, zijn ze in staat om verstandige keuzes te maken”, stipt Buchel aan.

Rol wetenschap in energietransitie

“Het begint natuurlijk met het creëren van kennis”, vervolgt hij. “Toen men nog niet wist dat kolencentrales vieze CO2 de lucht in pompen, was er ook nog geen probleem. Nu hebben we meer kennis over de impact van mensen op de planeet. Het is fijn als je in een warm huis woont, maar ondertussen wordt de planeet steeds warmer. Taak aan de wetenschap om ons te confronteren en vervolgens kennis toe te passen om andere manieren van energieopwekking te implementeren. Het begint altijd bij het stellen van vragen en op het laatst moet er worden gekeken of het betaalbaar is.”

Duurzame toekomstmuziek

In de zomer van 2019 is NEMO gestart met het maken van programma’s voor een volwassen publiek in De Studio, een extra locatie van NEMO op het Marineterrein. De eerste tentoonstelling Voedsel van morgen liet aan de hand van verschillende voedselscenario’s zien hoe je in de toekomst gezonde voeding kan realiseren. Voor 2021 staat er een tentoonstelling over big data en artificial intelligence op het programma, waarbij ruimte is voor lezingen en discussie.

*Veilig bezoek

Ook van heel dichtbij ervaren hoe leuk en goed het is om duurzaam bezig te zijn en mee te werken aan een leefbare wereld? Je ontdekt dat en nog heel veel meer in NEMO. Via de Samen Greenchoice winkel krijg je nu 25% korting op je tickets.

NEMO zorgt er samen met de bezoekers voor dat het museumbezoek zo veilig en prettig mogelijk verloopt. Hier vind je meer informatie over de maatregelen die NEMO neemt en wat van jou verwacht wordt voor een veilig museumbezoek

Samen Greenchoice winkel

Deel dit bericht
Gepubliceerd op 14 okt, 2020
Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas
Bekijk onze tarieven

Al meer dan 600.000 klanten gingen je voor!

Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies