Wat zijn de voor- en nadelen van windenergie?

Wil je bijdragen aan duurzaam energie opwekken? Dan kan je eens kijken naar windenergie! Windenergie is schoon en komt uit een natuurlijke bron die nooit opraakt, waardoor het veel minder belastend is voor het milieu. Wil je meer weten over de voor- en nadelen van windenergie? Greenchoice zet ze hier voor je op een rij.

Voordelen windenergie

1. Windenergie is duurzaam
Windenergie is 100% schoon en duurzaam, en dus een milieubewuste optie voor energie. Bij het produceren van windenergie komt - afgezien van het maken en plaatsen van de windmolens - geen CO2 vrij.

Daarnaast kunnen moderne windmolens goed gerecycled worden en leveren ze nauwelijks afval op. Veel materialen worden zelfs hergebruikt voor nieuwe molens.

2. Windenergie raakt nooit op
Windenergie komt uit een natuurlijke bron, die onbeperkt en onuitputtelijk is. Nederland is daardoor ook een heel geschikt land voor windenergie, omdat het vaak en hard waait. Het is dus eenvoudig in ons eigen land op te wekken, waardoor we minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Naast dat deze fossiele brandstoffen slecht zijn voor het milieu, komen ze ook vaak uit politiek instabiele regio’s. En het belangrijkste: fossiele energiebronnen raken op.

3. We zijn niet afhankelijk van fossiele brandstoffen
Sterker nog: windmolens kunnen ons volledig energieonafhankelijk maken. Uit onderzoek blijkt dat windmolens de hele wereld van energie zouden kunnen voorzien (Xi, McElroy & Kiviluoma, 2009). Realistisch gezien is het nodig om te kiezen voor een combinatie van windenergie en andere duurzame bronnen. Op die manier kan Nederland binnen afzienbare tijd duurzaam en energieonafhankelijk zijn.

4. Windmolens zijn overal te plaatsen
De windmolens kunnen overal in Nederland geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk om de economie te stimuleren van economisch achterliggende gebieden. Boeren die niet meer voldoende verdienen met de akkerbouw of veeteelt, kunnen hun land beschikbaar stellen om windmolens op te plaatsen. Windmolens kunnen ook energie winnen in gebieden die niet zijn aangesloten op een regionaal distributienetwerk.

5. Windmolens zijn goedkoop
Na aardwarmte zijn windmolens de goedkoopste vorm van duurzame energie. Gemiddeld gebruiken windmolens op land zo’n 4 cent per kWh subsidie. Daartegenover staat dat de fossiele brandstoffenindustrie juist enorm veel subsidie ontvangt. Daarnaast hebben windmolens steeds minder subsidie nodig, door de wetenschappelijke ontwikkelingen die het verbeteren van de techniek mogelijk maken.

De kosten van onderhoud voor het opwekken van 20 jaar schone energie zijn bekend. Deze staan vast en wind blijft gratis. Anders dan bij andere energiebronnen zijn we bij windenergie niet afhankelijk van grondstoffen waarvan ieder moment de prijs kan veranderen. Windenergie wordt overal waar het waait opgewekt.

Nadelen windenergie

1. Windenergie kost meer dan energie uit fossiele brandstoffen
Vaak wordt gezegd dat windmolens niet op wind draaien, maar op subsidie van de overheid. Windenergie is op dit moment namelijk nog redelijk duur, maar deze prijzen worden steeds lager. Sommige van de grootste windmolens kunnen al concurreren met grijze energie, zolang ze op een plek met veel wind staan. Daarnaast zal de prijs van windmolens gaan dalen wanneer ze in grotere aantallen worden gemaakt.

2. Windmolens zijn onbetrouwbaar, want het waait niet altijd
Wetenschappers hebben steeds meer ervaring met windmolens en blijven de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee verwachten we veel, omdat het daar in principe altijd hard waait. De afhankelijkheid van minder frequente windvlagen op land gaat flink naar beneden met zogenoemde windmolenparken op zee.

3. Windmolens verstoren ons landschap en zorgen voor horizonvervuiling
Horizon- of landschapsvervuiling is het aanwezig zijn van objecten in de omgeving, waardoor er een andere horizon - ofwel een ander uitzicht - ontstaat. Hierdoor kan de harmonie van een landschap worden verstoord. Windmolens zijn hoog en het grootste deel van de tijd in beweging. Om deze hinder te voorkomen, zijn er echter strikte regels opgesteld. Een windmolen mag niet dichter bij een woning staan dan vier keer de mastlengte, die voor een Nederlandse windmolen ongeveer 75 meter is. Er is dus vaak een landschaps- en veiligheidszone van 300 meter rondom de windmolens. Dergelijke regels zorgen dus voor minder overlast.

4. Het bouwen en aanleggen van windmolens zorgt ook voor CO2-uitstoot
Er komt inderdaad CO2 vrij bij het bouwen en aanleggen van windmolens, en ook bij onderhoud en het afbreken. Hier zijn namelijk fossiele brandstoffen voor nodig. Gerekend over de hele levensduur van een windmolen, is deze uitstoot echter heel laag. In 3 tot 6 maanden draaien, wekt een windturbine namelijk evenveel energie op als er nodig is voor de bouw, het onderhoud en de afbraak.

Windenergie: kosten en baten

Windenergie is nu de goedkoopste en schoonste manier om de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast maakt het ons een stuk minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en van landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië, die dat nu voor ons produceren. Bij het bouwen en aanleggen van windenergie komt wel CO2 vrij, maar deze uitstoot is verwaarloosbaar. 

Wil jij zelf bijdragen aan een wereld met enkel duurzame energie? Hier vind je meer informatie over windenergie van Greenchoice.

Deel dit bericht
Gepubliceerd op 13 nov, 2019
Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas
Bekijk onze tarieven

Al meer dan 600.000 klanten gingen je voor!

Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies