Wat is de opbrengst van een windmolen?

Windmolens zijn voor velen onlosmakelijk verbonden met Nederland. Jaarlijks trekken historische molens, zoals die op de Kinderdijk, nog steeds een oneindige stroom aan toeristen naar ons land. De moderne windturbines die tegenwoordig het Nederlandse landschap kleuren, hebben als functie om de energie van de wind om te zetten in elektriciteit waarmee een deel van de Nederlandse stroombehoefte voorzien kan worden. Deze windmolens worden al jarenlang efficiënter en wekken hierdoor steeds meer stroom op per stuk. Hieronder lees je meer over hoeveel energie een windmolen opwekt en wat het rendement is van windenergie.

Wat bepaalt het rendement van een windmolen?

Hoeveel energie een windmolen exact oplevert is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn onder andere de hoogte van de molen, de grootte van de wieken en natuurlijk hoeveel en hoe hard het waait. Aan hoe hard het waait kunnen wij natuurlijk niks doen. Wel kunnen de windturbines geplaatst worden op plekken waar er gemiddeld meer wind is, zoals op zee en langs de kust. Ook speelt de hoogte van de turbines een rol hierin, aangezien er hoger in de lucht altijd meer wind is dan aan de grond. Daarnaast hebben ook de grootte van de wieken invloed op hoeveel wind. Een vuistregel hierbij is dat als de wieken twee keer zo groot zijn, de opbrengst van de molen vier zo hoog zal zijn. Logischerwijs zullen moderne windmolens elk jaar hoger worden en bekleed worden met steeds grotere wieken. Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan het bouwen van nieuwe windmolens. Tegenwoordig levert een windmolen al in het eerste half jaar genoeg stroom op om de kosten van de productie en de bouw te dekken.

Hoeveel energie levert een windmolen

De opbrengst van molens wordt berekend aan de hand van het vermogen dat het kan leveren. Dit vermogen wordt uitgedrukt in MegaWatt (MW), waar 1 MW gelijk staat aan 1000 kW. Windmolens van de huidige generatie hebben een vermogen van minimaal twee MW. De nieuwste modellen halen zelfs al 3 MW of meer. In de praktijk betekent dit dat een windmolen met een vermogen van 3 MW, 6,5 miljoen kWH per jaar aan stroom opwekt. Aangezien het gemiddelde huishouden in Nederland ongeveer 3.000 kWH per jaar verbruikt, is dit is genoeg om meer dan 2100 huishoudens te voorzien van stroom.

Volgens het CBS stonden er eind 2015 iets meer dan 2500 windmolens in en rond Nederland, die samen bijna 3000 MW aan elektriciteit opleverden. De overheid wil dat dit eind 2020 is verdubbeld naar 6000 MW. Hiermee zou genoeg stroom opgewekt worden om 4,5 miljoen huishoudens, ongeveer 60% van het totale aantal huishoudens in ons land, te voorzien in hun energiebehoefte.

Deel dit bericht
Gepubliceerd op 12 feb, 2020
Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas
Bekijk onze tarieven

Al meer dan 600.000 klanten gingen je voor!

Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies